ใบปลิว แผ่นพับ

แผ่นพับหรือใบปลิว ยังเป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง สามารถส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการ แจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ หรือทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆ มักใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ เพื่อโอกาสให้กับการขาย การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และ ลดเวลา ในการตอบคำถามผู้บริโภคได้ด้วย การออกแบบแผ่นพับเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากแผ่นพับมีวิธีการพับหลายแบบและไม่มีเลขหน้ากำกับ ดังนั้นผู้ทำการออกแบบแผ่นพับจึงต้องคำนึงถึงการพับ และลำดับการนำเสนอด้วย