แผนผังเว็บไซต์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
  ด้วยประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์มามากกว่า 10 ปี พร้อมด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ อีกทั้งพนักงานที่มีคุณภาพ จบการศึกษาโดยตรงในสาขาวิชาชีพการพิมพ์
 • ตัวอย่างผลงาน
  • ใบปลิว แผ่นพับ
   แผ่นพับหรือใบปลิวยังเป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง สามารถส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการ แจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ หรือทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆ
  • ปฏิทิน
   ปฏิทิน นอกจากไว้ดูวันเดือนปีแล้ว องค์กรต่างๆผลิตเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงให้ความรู้
  • รายงานประจำปี
   รายงานประจำปี (Annual report) จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ
  • งานพิมพ์หนังสือปกแข็ง
   งานพิมพ์หนังสือปกแข็ง คือ วัสดุที่ใช้หุ้มกระดาษแข็ง มีหลายชนิด เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษผิวอัดลายเลียนแบบผ้า ,ผ้าไหม , หนังแท้ , หนังเทียม เป็นต้น รูปแบบสันมี 2 แบบ คือ สันโค้ง สันตรง
  • งานพิมพ์หนังสือปกอ่อน
   งานพิมพ์หนังสือปกอ่อน เป็นรูปแบบหนังสือที่ผลิตกันมากในท้องตลาด ขนาดเล่มทั่วไปจะไม่เกิน A4 กระดาษที่ใช้ในการทำปกมีทั้งแบบเรียบ และแบบแฟนซีมีลาย
  • ถุงกระดาษ-กล่อง
   ถุงกระดาษและกล่อง - เป็น packaging ที่ใช้บรรจุและห่อหุ้มปกป้องสินค้า หรือใช้บรรจุสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร รูปลักษณ์ภายนอกของ packaging บ่งบอกได้ถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงองค์กรได้
  • สิ่งพิมพ์อื่นๆ
   สิ่งพิมพ์อื่นๆ - งานพิมพ์ที่นอกเหนือจากประเภทที่กล่าวมา มีความพิเศษในการผลิตกว่างานออฟเซตปกติ
 • ขอราคางานพิมพ์
 • ติดต่อเรา