สิ่งพิมพ์อื่นๆ

สิ่งพิมพ์อื่นๆ - งานพิมพ์ที่นอกเหนือจากประเภทที่กล่าวมา มีความพิเศษในการผลิตกว่างานออฟเซตปกติ เช่น การพิมพ์บนพลาสติก, การพิมพ์บนแผ่นอะคริลิค ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เทคนิคการพิมพ์ระบบอื่นๆควบคู่กับการพิมพ์ออฟเซต เพื่อเสริมสร้างความแปลกใหม่ทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การพิมพ์ปกสมุดโน้ตบนพลาสติก, การทำการ์ดอะคริลิค เป็นต้น