ปฏิทิน

ปฏิทิน นอกจากไว้ดูวันเดือนปีแล้ว องค์กรต่างๆผลิตเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงให้ความรู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการคิดคอนเซ็ป การออกแบบโดยมักมีพื้นที่บางส่วนในแต่ละหน้าเป็นส่วนของการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ องค์กรส่วนใหญ่มักทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง หรือ จำหน่ายในเชิงการค้า ปฏิทินที่จัดพิมพ์บนกระดาษ ทั่วไปมี 3 ประเภท คือ ปฎิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน และปฏิทินแบบพกพา