งานพิมพ์หนังสือปกแข็ง

งานพิมพ์หนังสือปกแข็ง คือ วัสดุที่ใช้หุ้มกระดาษแข็ง มีหลายชนิด เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษผิวอัดลายเลียนแบบผ้า ,ผ้าไหม , หนังแท้ , หนังเทียม เป็นต้น รูปแบบสันมี 2 แบบ คือ สันโค้ง สันตรง องค์กรต่างๆมักจะผลิตเพื่อความคงทนในการใช้งาน ปกแข็งจะปกป้องเนื้อใน มีความหรูหรา สวยงามกว่าหนังสือปกอ่อน จึงเป็นส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กรได้ หนังสือปกแข็งที่ผลิต เช่น หนังสือรุ่น ไดอารี่ หนังสือครบรอบวาระสำคัญต่างๆ หนังสือรวบรวมผลงาน พระราชพิธีสำคัญ อัตชีวประวัติของบุคคลต่างๆ ทั้งนี้อาจผลิตกล่องเพื่อไว้มอบให้กับบุคคลสำคัญด้วยก็ได้